Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door Serif. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Behandeling.Voorbeelden.Over de praktijk.NVKH.Doorverwijzers.Contact.
fitnesscenter

 

 

 

 

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE HOMEOPATHIE
CHRIS SCHAAFSMA - NVKH-registerhomeopaat
Brinkhorst 3 (‘t Clockhuys)
Haren (Groningen)  
Telefoon:
0592 - 869 719  /  06 - 23 38 88 64  (mobiel)

© Praktijk Klassieke Homeopathie Chris Schaafsma / 2015                                                                                     Sitemap         Disclaimer

Postadres:
Valkenlaan 3, 9481 EA VRIES

 

Home -> Disclaimer

DISCLAIMER

 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks  is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig is of fouten bevat. Ook kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie steeds actueel is.

 

Hoewel Praktijk Klassieke Homeopathie Chris Schaafsma zijn best doet om alle informatie zo volledig en foutloos mogelijk aan te bieden, aanvaardt Praktijk Klassieke Homeopathie Chris Schaafsma derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuistheden in gegevens en verouderde informatie op deze website.

 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Klassieke Homeopathie Chris Schaafsma.

Home